فرایند UX Writing در ۷ مرحله

فرایند UX Writing در ۷ مرحله

فرایند UX Writing در سه بخش اصلی و ۷ مرحله به شرح زیر است.

1. تحقیقات محتوا

قدم اول: درک اهداف کسب و کار

قبل از شناسایی کاربران،‌ ابتدا لازم است درباره ی محصول تحقیقات کافی صورت گیرد و مواردی مانند مزیت رقابتی،‌ ارزش محصول،‌استراتژی های بازاریابی، نقاط قوت و ضعف و همچنین رقبای آن شناسایی شود.
بهتر است بطور مستقیم با ذینفعان محصول گفتگو شود تا هنگام تدوین صدای برند،‌ اهداف تجاری و دغدغه های مرتبط را هم در ذهن داشت.
نتیجه قدم اول : تجزیه و تحلیل رقابتی

قدم دوم : تحقیق در مورد مخاطبان

ارزیابی کاربران بالقوه،‌ بررسی اهداف آنها و پرسیدن سؤالاتی برای سنجش نیازها/خواسته ها/ احساسات و رفتار آنها از مهمترین اقدامات این مرحله است که می تواند از طریق نظرسنجی و یا مصاحبه های کوتاه (حضوری یا تلفنی) انجام شود.
پس از شناسایی کاربران، چالشهای آنها و نیازهایشان می توان داستانهای کاربران را تعریف کرد.
نیازهای کاربر + اهداف تجاری = داستانهای کاربر
داستان های کاربر در واقع توضیحات کوتاهی هستند که از دید مخاطب هدف گفته می شوند که توسط آنها می توان به سوالات زیاد “چه کسی” ، “چگونه” و “چرا” پاسخ داد.
هنگامی که به اندازه ی کافی داستان برای کاربران نوشته شد، ‌می توان اهداف و راههای رسیدن به آن را مشخص کرد.
نتیجه قدم دوم: لیست داستانهای کاربر، لیست سناریوهای احتمالی کاربر ، جریان کار ، فعالیتهای کاربر و استراتژی محتوا.

قدم سوم: ارائه کار

در این مرحله می توان با تیم طراحی کارها را هماهنگ کرده و محتوای اولیه،‌ تصاویر و مسیرهای کار را مشخص کرد.
از جمله نرم افزارهای مفید برای این کار می توان به Trello ، Slack و Figma و همینطور Google Docs اشاره کرد.
نتیجه قدم سوم : اجرای سلسله مراتب اطلاعات، افزودن پیوندهای محتوا ، به روزرسانی صفحه گسترده محتوا

2. طراحی محتوا

قدم چهارم: ایده پردازی و طراحی محتوا

نوشته ای خوب است که دوباره نویسی و ادیت شده باشد و البته این نیاز به زمان کافی دارد. در صورتی که شرکت دارای راهنمای سبک محتوا باشد،‌کارها بسیار ساده تر خواهد شد. چرا که با مراجعه به آن می توان محتوا را تا حدود زیادی مطابق شخصیت شرکت یا برند ایجاد کرد.
این روند دو مرحله دارد: ابتدا ایجاد محتوا و سپس ویرایش آن.
در مرحله ی اول نیازی نیست سخت گیر باشید. تنها کافیست هر آنچه که به ذهنتان می رسد را (ترجیحاً با قلم و کاغذ) بنویسید.
و سپس در مرحله ی دوم ببینید آیا به اندازه ی کافی واضح،‌ کاربردی،‌ مختصر و مفید هست یا خیر؟
هرم شش مرحله ای طراحی UX با توجه به نیاز کاربران می تواند در این زمینه مفید باشد.
نتیجه قدم چهارم : اولین نسخه ی محتوا

3. بررسی محتوا و بازنگری

قدم پنجم: ویرایش و اشتراک گذاری

این نکته ی مهم را دوباره تکرار می کنیم که «نوشتن خوب بازنویسی شده است.»
نتیجه ی قدم پنجم: ارائه ی نسخه های بیشتری از نوشته که پس از هر بازنویسی کوتاه تر، مفیدتر و جذاب تر شده اند.

قدم ششم: تست محتوا

در این مرحله محتوای آماده شده ابتدا با اعضای تیم آزمایش می شود و نظرات و پیشنهادات آنها لحاظ می شود و سپس نوبت به آزمایش واقعی با کاربران واقعی می رسد.
بهتر است سواولات به گونه ای باشد که بتوان از آنها راه حلهایی استخراج کرد. مثلا بجای پرسیدن سوال زیر:
آیا در این فرآیند ارزشی پیدا کردید؟
بهتر است پرسیده شود:
می توانید به من بگویید که در این فرآیند چه ارزشی پیدا کردید؟
نتیجه ی قدم ششم:‌ تبدیل ترکیب یافته ها به راه حل های استراتژیک.

قدم هفتم: بازگو کردن و نهایی سازی

قدمهای ۵-۷ براساس یافته های آزمون ممکن است چند با تکرار شوند. در این فرایند بطور مرتب برخی موارد حذف و برخی دیگر به شیوه های بهتر نوشته می شوند تا در نهایت محتوای مطلوب حاصل شود.

اگر جالب بود به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید