پرسونای مخاطب یعنی چه؟

پرسونای مخاطب

پرسونا چیست؟

پرسونا شخصیتی است خیالی که شما در ذهنتان از مشتری مطلوب خود می سازید.
به پرسونا نیاز داریم. چون لازم است نیاز مشتری را بشناسیم و ارزشهای مورد نظرش را به او ارایه دهیم.

مراحل طراحی پرسونا

مراحل طراحی پرسونا

 

شاخصهای مهم تعیین پرسونا

۱. سن
۲. جنس
۳. سطح درآمد
۴. نوع و سطح تحصیلات
۵. موقعیت جغرافیایی
۶. جایگاه شغلی
۷. اصول، ارزشها و هویت
۸. اهداف، آرزوها و الگوها
۹. چالشها
۱۰. سبک زندگی
۱۱. منابع کسب اطلاعات
۱۲. فضای دیجیتالی
۱۳. ترجیحات محتوایی
۱۴. رابطه ی مشتری با محصول یا خدمت شما

راهکارهای شناخت مخاطب اینستاگرام

  • پستهای موفق گذشته را بررسی کنید.
  • پستهای موفق همکاران را بررسی کنید.
  • کامنتهای خودتان و کامنتهای پرتکرار رقبا را بررسی کنید (پاسخ به سوالات)
  • سوالات دایرکت را بررسی کنید.
  • در استوری از مخاطب سوال کنید.

اگر جالب بود به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید