تفاوت بازاریابی و فروش

تفاوت بازاریابی و فروش

فروش و بازاریابی رشته های مختلفی هستند که هرکدام الزامات ویژه ی خود را دارند.اما هر دو در بسیاری نقاط آنقدر همپوشانی دارند که مشخص نیست کدام یک از کجا شروع و از کجا تمام می شود.

تمرکز بازاریابی بر ترویج و پیشبرد، زنجیره تامین، ایجاد نیاز و تمرکز بر خواسته های مشتری است. این بخش قیمت گذاری محصول را انجام می دهد، بازار را تحلیل کرده و فرایند فروش را تعقیب می کند. بازاریابی در واقع یک نگاه بلندمدت دارد و هدف آن مشخص کردن مسیر شرکت و ایجاد علاقه در بازار برای محصولات شرکت است. به این ترتیب، می‌توان مطمئن بود که شرکت در جهت رشد و بازارهای بهتر حرکت خواهد کرد.

اما حوزه ی فروش به این اندازه گسترده نیست و تمرکز اصلی آن برآورده کردن میزان فروش است. ضمن اینکه توجیه قیمت برای مشتری از وظایف این بخش است.تمرکز فروش بر زمان حال است و هدف آن فقط سود لحظه است.

در جدول زیر اهداف فروش و بازاریابی، در حوزه های مختلف بررسی شده است.

  هدف بازاریابی هدف فروش
محصول کسب اطمینان از هماهنگی محصول با نیاز مشتری تلاش برای متقاعد کردن مشتری به خرید
قیمت اطمینان از هماهنگی با بودجه مشتری اطمینان بخشی به مشتری نسبت به رقابت پذیری هزینه 
ترویج ایجاد مسیرهایی برای دسترسی به مشتریان تمرکز بر محصول و محرکهای فروش
توزیع ایجاد جریانهای توزیع تسهیل دسترسی مشتری به محصول

 

در مجموع یک کسب و کار موفق بین فروش و مارکتینگ ارتباط خوبی برقرار می کند و در مقابل بین آنها تمایز قائل است.

اگر جالب بود به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید