چرا مدیران منابع انسانی مدیران عامل خوبی می شوند؟

منابع انسانی در کسب و کار هوشمند

با ارزیابی های کامل و دقیق بر روی مدیران ارشد سازمانها، محققین نتایج شگفت انگیزی بدست آورده اند که در آن به غیر از مدیران ارشد اجرایی، مدیرانی که بیشترین شباهت را با رفتار مدیران عامل داشتند، مدیران منابع انسانی بودند.
این محققان معتقدند که بیشتر شرکتها باید برای پست مدیریت خود به دنبال مدیران منابع انسانی باشند.
یک مدیرعامل خوب نیاز به مهارتهایی درچهار حوزه دارد:
– مدیریت مالی
– فروش و بازاریابی
– مدیریت اجرایی
– استراتژی
که تمامی این حوزه ها دارای یک فاکتور مشترک به نام انسان هستند.
در نتیجه از هر نظر بهتر است رهبران منابع انسانی را برای شغلهای مدیریتی در نظر گرفت. چرا که توانایی ویژه ای برای برقراری ارتباط دارند.
در واقع اگر مدیران منابع انسانی دانش کسب و کار را می دانستند، فرصت بیشتری برای آنها در جهت کسب بالاترین رده های شغلی وجود داشت.
رهبران منابع انسانی ممکن است بازاریاب های باهوشی نباشند، اما توانایی خوبی در بکارگیری مدیران بازاریابی با استعداد دارند و می توانند آنها را به خوبی در جهت رشد هدایت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید