هوش رقابتی چیست؟

هوش رقابتی

هوشمندی رقابتی (Competitive intelligence) به زبان ساده عبارت از هنر یافتن، جمع آوری، و ذخیره سازی اطلاعات، به منظور دسترسی و استفاده کارکنان در تمام سطوح سازمان است.
در عصر اطلاعات سازمانهایی می توانند رشد کنند و باقی بمانند که مدیران کارآمد آنها را رهبری کرده و و با بهره گیری از تکنیکهای هوشمندسازی کسب و کار و تصمیم گیری های درست، سازمان را به سمت و سوی روشنی راهبری کنند. و در این میان مفهومی مانند هوشمندی رقابتی می تواند به پیشبرد این راه کمک کند. به طوری که اطلاعات از محیط خارجی سازمان جمع آوری شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به دانش سازمان بیفزاید.
چنین دانش مفید و موثری که می تواند در تصمیم گیری ها بسیار به مدیران سازمان کمک کند، نوعی هوشمندی است که حضور و وجود آن در سازمان حیاتی است. این اطلاعات از طریق منابع اطلاعاتی منتشر شده، انجام مصاحبه و سپس تجزیه و تحلیل اطلاعات در دسترس قرار گرفته و می تواند نقاط مبهم و خالی اطلاعات را پر کند.

انواع هوش رقابتی

آگاهی تجاری: در واقع عمان بازاریابی است و عبارت است از اطلاعات مشتریان، فروشندگان، تأمین کنندگان، خریداران و توزیع کنندگان و تجزیه و تحلیل آنها.
آگاهی از وضعیت رقبا: عبارت است از آگاهی از مسائلی مانند سیاست های قیمت گذاری، محصولات جایگزین و سیاست هایی که رقبا به منظور توسعه بکار می برند.
آگاهی تکنیکی: با بخشهایی مانند پژوهش های پایه و کاربردی، فرایندها، هنجارها و حق ثبت اختراع ارتباط دارد.
آگاهی اجتماعی: مرتبط با مسائلی است که به منابع انسانی، قانون، مسائل مالی و مالیاتی، مسائل سیاسی و اقتصادی و جنبه های اجتماعی می پردازد.

مزایای هوشمندی رقابتی

از جمله اهداف مهم هوشمندی رقابتی می توان به شناسایی فرصتها و نیروها و خطرات موجود در بازار اشاره کرد.
اما این مهم فواید و مزایای دیگری هم دارد که از میان آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد.
– امکان پردازش و ترکیب داده ها و ایجاد دانش جدید
– پیش بینی تحولات محیط کسب و کار
– پیش بینی تأثیرات ناشی از تغییرات سیاسی
– کمک به حداقل رساندن هزینه های توسعه برنامه های متناسب با موفقیت در رقابت
– تهیه اطلاعات مفید و حمایت از فرایند تصمیم گیری استراتژیک
– کمک به کاهش زمان تصمیم گیری
– شناسایی حرکت های بالقوه ی رقبا

فرایندهای هوشمندی رقابتی

گام اول- برنامه ریزی

برنامه ریزی مهمترین مرحله از فرایندهای هوشمندی رقابتی است. چرا که در این گام لازم است هوش مورد نیاز شناسایی شده و منابع لازم برای اجرا و اعتبارسنجی آنها بررسی شود.

گام دوم- جمع آوری اطلاعات

پس از بررسی و شناسایی اطلاعات مورد نیاز، در این مرحله منابع مختلف جمع آوری می شود. از جمله منابع منتشر شده و منتشر نشده و منابع انسانی.

گام سوم- تجزیه و تحلیل

بخش اصلی مراحل هوشمندی رقابتی، بخش تجزیه و تحلیل است. در این بخش تلاش می شود که از داده های جمع آوری شده هوشی خلق شود تا بتوان در تصمیم گیری های استراتژیک از آنها بهره برد.

گام چهارم- ارتباطات

مرحله ی نهایی شامل انتقال اقدامات، منابع و تصمیمات بدست آمده به کاربران نهایی است.

انواع هوش رقابتی

۱. هوش بازار

هوش بازار را می توان نقشه ای از روند فعلی و آینده ی بازار تعبیر کرد. که در آن نیازها و ترجیحات مشتری حرق اول را می زند. در مورد فرصت های بخش بندی خلاق بازار و مهم ترین تحرکات و تغییرها در حوزه بازاریابی و توزیع هم صحبت می شود.

۲. هوش استراتژیک

هوش استراتژیک به ارزیابی تغییرات در استراتژی رقابتی در بازه زمانی مشخص می پردازند.تغییراتی که بطور معمول حاصل تغییر در ساختار رقبا، جایگزین های جدید محصول و تازه واردهای صنعت است.

۳. هوش تکنولوژیکی

بررسی معایب و مزایای تکنولوژی فعلی و تکنولوژی جدید و همچنین پیش بینی تغییرات تکنولوژی

اگر جالب بود به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید