Customer intelligence یا CI چیست؟

هوش مشتری عبارت از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مربوط به مشتری است، برای شناخت هر چه بیشتر او و ایجاد یک پرسونای مخاطب درست و یافتن…

ادامه مطلبCustomer intelligence یا CI چیست؟

توصیه از ما، خرید از شما

وفاداری مشتری، به عنوان شاخصی مؤثر از تداوم موفقیت در تجارت شناخته شده است و خرید مکرر در یک دوره زمانی را می توان به وضوح به رضایتمندی از موضوعی…

ادامه مطلبتوصیه از ما، خرید از شما

BITA چیست؟

Business-IT alignment (BITA) یا همسویی فناوری اطلاعات و کسب وکار مفهومی است که با پیشرفت فناوری اطلاعات و لزوم استفاده از آن در سازمانها مطرح شده و از اهمیت ویژه…

ادامه مطلبBITA چیست؟