الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل

مرغ مگس خوار پرنده ای سریع و دقیق است و در الگوریتم گوگل، موجودی است به دنبال درک مفهوم عبارت جستجو شده توسط کاربر. الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل یکی…

ادامه مطلبالگوریتم مرغ مگس خوار گوگل

الگوریتم کبوتر گوگل چیست و به درد چه سایتهایی می خورد؟

احتمالا گوگل با الهام از کبوتر نامه رسان، برای این الگوریتم خود نام انتخاب کرده است. کبوترهایی که بدون نیاز به نقشه راه خود را پیدا می کردند و در…

ادامه مطلبالگوریتم کبوتر گوگل چیست و به درد چه سایتهایی می خورد؟

الگوریتم Rank Brain

الگوریتم Rank Brain (رنک‌ برین) به نوعی مشابه مرغ مگس خوار گوگل است. با این تفاوت که بجای توجه به خود عبارت کلیدی، وظیفه دارد با بهره گیری از هوش…

ادامه مطلبالگوریتم Rank Brain