مرز بین هوش تجاری و روانشناسی

مرز بین هوش تجاری و روانشناسی- تقسیم بندی بر اساس رفتار مشتری در اقتصاد امروز، بازاریابان با دو روند چالش برانگیز روبرو هستند: رقابت شدید بین شرکت هایی که اساساً…

ادامه مطلبمرز بین هوش تجاری و روانشناسی

واقعیتی در مورد زنان پردرآمد

مردان و زنان اولویت های شغلی مشابهی دارند، اما این باور که زنان اهمیت کمتری به حرفه ی خود می دهند بسیار رایج است. فرضیه ی گمراه کننده اینست که…

ادامه مطلبواقعیتی در مورد زنان پردرآمد

چرا مدیران منابع انسانی مدیران عامل خوبی می شوند؟

با ارزیابی های کامل و دقیق بر روی مدیران ارشد سازمانها، محققین نتایج شگفت انگیزی بدست آورده اند که در آن به غیر از مدیران ارشد اجرایی، مدیرانی که بیشترین…

ادامه مطلبچرا مدیران منابع انسانی مدیران عامل خوبی می شوند؟